Informace o ochraně soukromí
při použití služby Captain Snap

Jsme společnost Data Diamond s.r.o., IČO: 04576594 a provozujeme pro pořadatele akcí službu Captain Snap identifikující osoby na fotkách z různých událostí. Díky naší službě se nemusíte brodit tisícem fotek, Captain Snap Vás najde.

Přečtěte si prosím tento dokument, pokud se účastníte závodu nebo jiné akce, jejíž pořadatel využívá službu Captain Snap. Tento dokument můžeme průběžně aktualizovat.

Co dělá Captain Snap?

Captain Snap nahrazuje ruční přiřazování fotek a umožňuje účastníkům akcí, aby snadno našli svoji fotku. Pokud se účastníte akce se službou Captain Snap, pak pro Vás může pořadatel zajistit i fotky z akce, které si můžete Vy i další zájemci prohlédnout a případně stáhnout a můžete vyhledávat svoje fotky. Služba může být placená zvlášť nebo to může být součást vaší účasti na akci. Samotné fotky nejsou osobními údaji. Abyste se mohli na fotkách snadno najít, propojí je Captain Snap s Vaším jménem, emailem, startovním číslem nebo jiným identifikátorem, který nám pořadatel předá. Tím už dochází k práci s vašimi osobními údaji a i Vaše fotka propojená s vaším jménem je pak osobním údajem.

Kdo údaje spravuje a o jaké údaje se jedná?

Pořadatel závodu, nebo jiné akce, který si nás najme, je tím, kdo rozhoduje, proč se s údaji pracuje a jak se s nimi pracuje. To znamená, že pořadatel je správcem vašich osobních údajů. My jako provozovatel služby Captain Snap s údaji pracujeme podle pokynů správce a jsme tedy zpracovatel. Správce by vás měl informovat o tom, jak s vašimi údaji pracuje. Obvykle má takovou informaci na svých webových stránkách. Pokud vás pořadatel informoval, že na akci bude dostupná služba Captain Snap, přečtěte si prosím tento dokument jako doplnění informací od správce. Tyto informace o zpracování se týkají vaší fotografie, startovního čísla a případně vašeho jména, emailu nebo dalších údajů, pokud vám podle nich pořadatel umožní vyhledat svojí fotku. V případě rozporu má přednost dokument od správce. Kontaktní údaje správce najdete v jeho dokumentu o ochraně soukromí nebo na stránkách akce.

Co je účelem zpracování vašich údajů?

Pořadatel jako správce s vašimi údaji může pracovat k následujícím účelům, které nevyžadují váš souhlas se zpracováním:

 • Poskytnutí služby vyhledání fotky a případně dalších služeb ohledně nakládání s vaší fotkou. To je plnění smlouvy mezi vámi a pořadatelem.
 • Zpravodajství z akce. To je oprávněný zájem pořadatele a ostatních účastníků. K tomuto účelu se použije jen fotka a informace viditelné na fotce (třeba vaše startovní číslo).
 • Zlepšování služby Captain Snap. To je oprávněným zájmem správce a nás jako zpracovatele.
  • Další informace

   Správce s Vašimi údaji může pracovat jen dokud trvá účel a zákonný důvod pro zpracování. Pokud nám pořadatel nedá jinou instrukci, budou vaše fotky přístupné k vyhledání a dalšímu nakládání 12 měsíců.

   Údaje poskytujete dobrovolně, ale bez vaší identifikace vás pořadatel většinou nemůže zaregistrovat a nefungovalo by ani vyhledání vaší fotky.

   Pořadatel jako správce má ve svém dokumentu popsáno, komu může vaše údaje předat. Zpravidla používá různé dodavatele (třeba nás). Tito dodavatelé mohou sami používat další subdodavatele. Vztah s dodavateli je vždy ošetřený smlouvou o zpracování. Údaje zpravidla zůstávají v EU, ale pokud ne, jsou předány v rámci programu Privacy Shield s USA nebo podle standardních smluvních doložek. To jsou nástroje, které Evropská Komise schválila jako dostatečnou pojistku pro ochranu předávaných údajů.

   Ohledně zpracování vašich osobních údajů máte různá práva, jak je to popsáno dále. Například můžete odmítnout zpracování založené na oprávněném zájmu. Pokud se nám nebo správci ozvete, že nechcete, aby byly vaše fotky propojeny s vašimi údaji, budeme to respektovat. Nedokážeme ale zaručit, budeme schopni vymazat vaše fotky. Poškodili bychom zájem ostatních účastníků na zpravodajství z akce a také to někdy nemusí být technicky reálně proveditelné.

   Když Vám cokoliv ohledně Vašeho soukromí nejasné, kontaktujte nás na info@captainsnap.com nebo se obraťte na pořadatele.

   Vaše práva

   Právní předpisy na ochranu osobních údajů vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů, která můžete uplatnit vůči správci. V rozsahu, v jakém vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, můžete od správce požadovat přístup k vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými vašimi konkrétními údaji správce pracuje a jak s nimi pracuje), omezení zpracování vašich údajů (to znamená, že správce údaje sice zatím nevymaže, ale nebude s nimi pracovat), jejich výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky) a opravu, dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušuje správce nebo zpracovatel právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Námitky proti zpracování: Můžete odmítnout zpracování založená na oprávněném zájmu a správce je omezí, pokud neprokáže závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.