Informace o cookies

Tyto informace platí pro užívání webových provozovaných společností Data Diamond s.r.o., IČO: 04576594 (“Captain Snap” nebo “my”). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem info@captainsnap.com.

Cookies

Třetí strany, konkrétně Facebook a Google používají cookies, web beacons, a technologie a síťové identifikátory, označované obecně jako cookies, které naše webové stránky ukládají na Vaše zařízení. To umožňuje zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a další informace o Vašem užívání internetu a používat tyto informace k měření a cílení reklamy. Captain Snap nespojuje informace z cookies s Vámi jako konkrétním uživatelem. Captain navíc používá cookies nutné k fungování funkce vyhledání fotek přes Vaše selfie, pokud takovou použijete.

Použití cookies máte pod kontrolou

Preference ohledně cookies můžete nastavit v rámci svého prohlížeče, kde je můžete i úplně zakázat a vymazat. Navíc můžete použít i různé online nástroje, například www.aboutads.info/choices a www.youronlinechoices.eu.

Tím, že používáte naše webové stránky s prohlížečem, v němž jsou nastavené cookies, souhlasíte s jejich užitím podle těchto informací a pravidel provozovatelů jednotlivých systémů uvedených níže.

Pravidla třetích stran

Bližší informace o tom, jak třetí strany pracují s cookies jsou zde:

  • Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.
  • Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde.

Vaše práva

V rozsahu, v jakém jsou cookies osobním údajem, Vám právní předpisy na ochranu osobních údajů zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na info@captainsnap.com a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro ČR www.uoou.cz).